Ludzie

  •  O potencjale surowcowym i gospodarczym Iraku, możliwościach inwestycyjnych, tradycjach i specyfice prowadzenia interesów w tym kraju rozmawiamy z Lechem Stefaniakiem, Ambasadorem RP w Bagdadzie...
  • Ustawa Prawo geologiczne i górnicze, która weszła w życie z dniem 1 stycznia br. wprowadza szereg zmian w regulacjach dotyczących kwalifikacji górniczych. Przede wszystkim zawiera...
  • Od dłuższego czasu obserwowany jest renesans zainteresowania zawodami związanymi z górnictwem i geologią. Jest on szczególnie widoczne w procesach rekrutacyjnych uczelni i szkół. Na...
  • Śledząc budowę warszawskiego metra, rzadko zastanawiamy się, kto właściwie w niej uczestniczy. Oprócz urzędników i maszyn, niezbędnych przy tak wielkim przedsięwzięciu, do prac podziemnych, zar...

Ogłoszenia promowane

Dozór Górniczy Oferujemy usługi kompleksowego prowadzenia eksploatacji kopalni odkrywkowych kopalin pospolitych na ternie Polski...
Rekultywacje wyrobisk pogórniczych Kompletowanie dokumentacji geologicznej, geodezyjnej i prawnej dotyczącej nieruchomości Ustalanie założeń...
Ekspertyzy budowlane Przeprowadzamy oceny/audyty jakościowe wykonawstwa budowlanego: - ekspertyzy - opinie techniczne - inwentaryzacje...
Regulacje stanów prawnych i administracyjnych nieruchomości Kompletowanie dokumentacji geodezyjnej i prawnej Opracowywanie i ustalanie założeń inwestycyjnych Opracowywanie...
OBSŁUGA KOPALŃ SUROWCÓW Nasze usługi obejmują: Pozyskiwanie nieruchomości na cele wydobywcze Gospodarka złożami surowców naturalnych...
Nadzór inwestycji budowlanych Świadczymy usługi związane z nadzorem inwestycji budowlanych obiektów kubaturowych i drogowych na terenie całej Polski...

Biuletyn surowce-naturalne.pl

Bądź na bieżąco!

Subskrybuje zawartość

Partnerzy