Ludzie

  •  O potencjale surowcowym i gospodarczym Iraku, możliwościach inwestycyjnych, tradycjach i specyfice prowadzenia interesów w tym kraju rozmawiamy z Lechem Stefaniakiem, Ambasadorem RP w Bagdadzie...
  • Ustawa Prawo geologiczne i górnicze, która weszła w życie z dniem 1 stycznia br. wprowadza szereg zmian w regulacjach dotyczących kwalifikacji górniczych. Przede wszystkim zawiera...
  • Od dłuższego czasu obserwowany jest renesans zainteresowania zawodami związanymi z górnictwem i geologią. Jest on szczególnie widoczne w procesach rekrutacyjnych uczelni i szkół. Na...
  • Śledząc budowę warszawskiego metra, rzadko zastanawiamy się, kto właściwie w niej uczestniczy. Oprócz urzędników i maszyn, niezbędnych przy tak wielkim przedsięwzięciu, do prac podziemnych, zar...

Ogłoszenia promowane

OBSŁUGA KOPALŃ SUROWCÓW Nasze usługi obejmują: Pozyskiwanie nieruchomości na cele wydobywcze Gospodarka złożami surowców naturalnych...
Regulacje stanów prawnych i administracyjnych nieruchomości Kompletowanie dokumentacji geodezyjnej i prawnej Opracowywanie i ustalanie założeń inwestycyjnych Opracowywanie...
Dozór Górniczy Oferujemy usługi kompleksowego prowadzenia eksploatacji kopalni odkrywkowych kopalin pospolitych na ternie Polski...
Nadzór inwestycji budowlanych Świadczymy usługi związane z nadzorem inwestycji budowlanych obiektów kubaturowych i drogowych na terenie całej Polski...
Rekultywacje wyrobisk pogórniczych Kompletowanie dokumentacji geologicznej, geodezyjnej i prawnej dotyczącej nieruchomości Ustalanie założeń...
Ekspertyzy budowlane Przeprowadzamy oceny/audyty jakościowe wykonawstwa budowlanego: - ekspertyzy - opinie techniczne - inwentaryzacje...

Biuletyn surowce-naturalne.pl

Bądź na bieżąco!

Subskrybuje zawartość

Partnerzy