Budowa II linii metra - enklawa górnictwa w Warszawie

Budowa II linii metra w Warszawie ruszyła pełną parą. W pierwszej kolejności powstanie 6 km odcinek centralny, łączący Rondo Daszyńskiego z Dworcem Wileńskim. Budowy podjęło się konsorcjum firm ASTALDI S.p.A. (Włochy), GULERMAK (Turcja) i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z siedzibą w Mińsku Mazowieckim. Jak każde wielkie przedsięwzięcie, budowa metra pociąga za sobą pewne uciążliwości, z którymi warszawiacy mają do czynienia na co dzień. Jednakże warto pamiętać, że budowa metra to namiastka „górnictwa” w stolicy.

 

Tarcza zamiast wagonika

 

Przy budowie drugiej linii metra będą wykorzystane nowoczesne technologie, znacznie bardziej zaawansowane, niż w przypadku pierwszej linii – nie będzie charakterystycznych, ręcznie ładowanych wagoników, czy legendarnego już siana wykorzystywanego do amortyzowania nacisku górotworu (o sianie i innych górniczych ciekawostkach na budowie metra piszemy tu). Pracować będą specjalnie zaprojektowane dla tego przedsięwzięcia tarcze TBM (Tunnel Boring Machine) niemieckiej firmy Herrenknecht AG. Tarcza drąży tunel oraz układa jego obudowę w całkowicie zmechanizowanym procesie, który pozwala na 24 godzinną pracę przy średniej prędkości drążenia tunelu 10-12 m na dobę. Technologia ogranicza ryzyko rozluźniania i osiadania terenu, cechuje się również zaawansowanymi możliwościami kontroli parametrów projektowych.

 

Zastosowanie tarcz rozwiązuje jeden z istotnych problemów budowy I linii metra – wód gruntowych. Przykładowo, przy poprzedniej budowie zdarzyły się błędy, które doprowadziły do zbytniego odwodnienia terenu, a w efekcie nawet do obumarcia roślinności. Zastosowana obecnie technika ma na celu nie dopuścić do popełnienia podobnych błędów. Przy drążeniu tuneli odwodnienie terenu budowy nie będzie konieczne lub nastąpi w niewielkim stopniu. Napotkane warstwy wodonośne zostaną całkowicie uszczelnione już podczas drążenia tunelu. Dzięki wielofunkcyjności tarcz TBM, zaraz po usunięciu urobku zakładane będą pierścienie betonowe (jeden pierścień składa się z 5 segmentów połączonych klinem) tworzące szczelną ścianę tunelu. Dodatkowo pierścienie zostaną dociśnięte do siebie za pomocą siłowników (które przy okazji przepchną maszynę do przodu) oraz od zewnętrznej strony będą uszczelnione zaprawą uniemożliwiającą przedostanie się wody czy mas ziemnych do tunelu. Rozwiązanie to oraz trójczłonowa budowa maszyny składającej się z sekcji skrawającej, sekcji sterowania oraz sekcji budowy tunelu zapewnia bezpieczeństwo brygadzie tunelowej. W przeciwieństwie do budowy I linii metra, pracownicy nie są narażeni na takie niebezpieczeństwa, jak zawał tunelu czy wystąpienie kurzawki, gdyż wszyscy znajdują się wewnątrz maszyny drążącej, a tunel na bieżąco jest obudowywany.

 

Dodatkowym elementem bezpieczeństwa jest system stabilizujący i przygotowujący podłoże do działania tarczy – dysze umieszczone w przedniej części tarczy pozwalają wstrzykiwać w grunt wodę, plastyfikatory, pianę lub beton, które w zależności od charakterystyki gruntu zmiękczają go lub zagęszczają. AGP Metro Polska S.C. zastosuje plastyfikatory firmy BASF (mieszanina środka kondycjonującego, wody i powietrza w formie piany). Jak podaje spółka, środki te są całkowicie biodegradowalne, już po 30 dniach w wydobytym urobku nie ma śladu po środkach kondycjonujących. Według podanych informacji, także ilości używanych plastyfikatorów będą niewielkie, gdyż wystarczy 1l mieszaniny na 73 tys. m3 mas ziemnych.

 

Surowce w metrze

 

Zagadnienie wydobytego urobku i jego klasyfikacji są istotnym problemem. Efektem ubocznym prac prowadzonych przy drążeniu tunelu pozostają znaczne masy ziemne – stanowią one, przynajmniej w części, źródło surowców. Stosunkowo atrakcyjne bowiem dostępne na miejscu, w stolicy i możliwe do wykorzystania, np. przy pracach drogowych czy budowlanych, nieustannie prowadzonych w tak dużym mieście. Cóż zatem dzieje się z urobkiem wydobytym spod warszawskiego centrum?

W świetle prawa, to co TBM wyrzuca na podajniku ślimakowym stanowi część odpadów, których właściwe zagospodarowanie podlega ścisłym uregulowaniom. Według Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla II linii metra w Warszawie - odcinek wschodni i północny, przewidywanymi odpadami mają być:

  • odpady po zerwanych nawierzchniach betonowych i asfaltowych w przypadku prac metodą odkrywkową;
  • odpady z rozbiórki obiektów przeszkadzających w przy budowie;
  • ziemia z tuneli i wykopów;
  • odpady związane z kolizjami z uzbrojeniem terenu;
  • sprzęt zużyty podczas budowy.

Odpady muszą być posegregowane i składowane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa w wyznaczonych miejscach. W momencie, gdy zbierze się odpowiednia ilość materiału, odpady oraz urobek mają zostać wywiezione przez odpowiedzialne za to firmy - podwykonawców. Według prawa oraz standardów przyjętych przez Spółkę Metro Warszawskie, każda firma która chce współpracować przy odbiorze odpadów i urobku, musi posiadać: zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów, zezwolenia na transport odpadów, zbieranie, odzysk czy unieszkodliwianie odpadów oraz potwierdzenie wpisu do rejestru prowadzonego przez Starostę. Każdy odbiorca mas ziemnych staje się ich wytwórcą i prawnym właścicielem. To na niego spada obowiązek właściwego zagospodarowania odpadów. Jest to bardzo ważne, szczególnie gdy ma się do czynienia z odpadami szkodliwymi, aby nie zatruć środowiska przez nieumiejętne składowanie i obchodzenie się z odpadami. Miejsca składowania urobku przez wytwórców nie zostały podane do wiadomości publicznej, co więcej na dzień 28.02.2012 informacji o miejscach wywozu nie posiadał również Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.
 

Z tunelu… na budowę

 

Materiały rozbiórkowe, takie jak gruz ceglany i betonowy oraz masy ziemne (grunty rodzime i nasypowe), będą częściowo wykorzystywane na budowie (o sposobach i zasadach wykorzystania materiałów jako surowce antropogeniczne piszemy tu). Mogą one znaleźć zastosowanie przy wypełnianiu wykopów, utwardzaniu powierzchni oraz jako podsypki. Pozostała część materiału będzie przeznaczona do odzysku poza terenem inwestycji. Przykładem może być budowa odcinka drogi ekspresowej Konotopa - Puławska. Podwykonawcy przekazali firmie Bilfinger Berger Budownictwo S. A. w Warszawie w okresie od 30.10.2010 r. do 31.08.2011 r. 52956,94 Mg mas ziemnych w postaci gleby i ziemi, w tym kamieni, innych niż wymienione (firma Eurokop Sp. z o.o.) oraz w okresie 31.08- 30.09.2011 r. 20416 Mg gleby i ziemi, w tym kamieni i 30100 Mg odpadów betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów (firma Trans-Met S.J.). Firma Bilfinger Berger Budownictwo S. A. uzyskała wszelkie pozwolenia niezbędne do prowadzenia działalności w zakresie odzysku odpadów na terenie prowadzonej budowy. Odzysk odpadów ma być prowadzony metodą R14, określoną w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami. Jak podaje Metro Warszawskie Sp. z o.o., bardzo prawdopodobne jest, że odpady z budowy centralnego odcinka metra będą wykorzystane właśnie przy budowie odcinka drogi Konotopy - Puławska.

Przeprowadzone badania urobku pozwoliły zaklasyfikować masy ziemne do gleb kategorii C, jednak według AGP Metro Polska S. C. wszystkie odpady mogą być zaklasyfikowane w kategorii B, a niektóre nawet w kategorii A. Spółka zapewnia, że dbałość o środowisko naturalne znajduje się na pierwszym miejscu, podobnie jak zachowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa. Prowadzony jest monitoring geodezyjny, badający m. in. zjawisko osiadania terenu (które w założeniu technologii TBM ma się nie zdarzyć podczas prac).

Drążenie centralnego odcinka tuneli II linii metra ma się rozpocząć w kwietniu, wtedy też się okaże, jak w praktyce będą wyglądać prace na tle ochrony środowiska i wywóz ponad 2 mln ton wyprodukowanych odpadów.

 

Justyna Kowieska

 

[1] metro.waw.pl

[2] agpmetro.com/

[3] Raport o oddziaływaniu na środowisko dla II linii metra w Warszawie- odcinek wschodni północny, Warszawa, kwiecień 2008.

[4] Odpowiedź udzielona przez Metro Warszawskie Sp. z o.o. w związku z interpelacją Pani Magdaleny Sokołowskiej, Radnej Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, w sprawie wykorzystania urobku wydobytego podczas budowy II linii metra do budowy odcinka drogi ekspresowej Konotopa- Puławska, z dnia 2.12.2011 r.

Poleć znajomemu

Ogłoszenia promowane

Sprzedam ziemie,czarnoziem, torf TORFY TO ŻYCIE DLA TWOJEGO DOMU I OGRODU Oferowane przez nas torfy ze względu na zasobność w substancje mineralne...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium Monarda, Pysznogłówka (Bergamotka) Zastosowanie: - ma działanie łagodzące, ściągające, poprawiające działanie układu pokarmowego oraz wspomagające przy...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium- Arcydzięgiel Litwor Zastosowanie: To roślina, której właściwości lecznicze doceniono już w średniowieczu. Ówcześni zakonnicy nazywali...
Złoże piaskowca sprzedam Złoże Jankowice 6 położone jest w województwie mazowieckim, w odległości około 3,3 km od Szydłowca i około 3 km od...
najzdrowsze.pl zapraszają na VI MIĘDZYNARODOWE TARGI ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW EXPO XXI w Warszawie Serdecznie zapraszamy na tegoroczne Międzynarodowe Targi World Food w Warsawie w dniach 7-9 marca 2019r. "Szlachetne...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium skład: Arcydzięgiel, PaczuLek, Pysznogłówka KACURA Naturalna Herbata ziołowa Premium - Kacura Zastosowanie: - na problemy dnia drugiego, - koi nerwy i stany lękowe -...
Naturlna Herbata Ziołowa Premium Żywokost lekarski- mazurski CHUĆKOGÓJ Zastosowanie: wyłącznie do użytku zewnętrznego- jako wywar, okład, maść. Ułatwia gojenie ran, blizn, na bóle kości i...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium Skład: Arcydzięgiel, Paczulek, Lubczyk - POBUDZICHA Zastosowanie: bezsenność, uspokojenie - działa wyciszająco i relaksacyjnie, - na dolegliwości układu pokarmowego i...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium Arcydzięgiel, Paczulek, Pysznogłówka, Kozłek lekarski ŚPIOCH Zastosowanie: bezsenność, uspokojenie - działa wyciszająco i relaksacyjnie, - na dolegliwości układu pokarmowego i...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium skład: Arcydzięgiel, Paczulek MACANKA Zastosowanie: na upojny dotyk, wykazuje działanie afrodyzyjne Herbatka relaksuje i odpręża, pomaga przy niestrawności,...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium PACZULEK, Brodziec Paczulka Zastosowanie: - relaksujące i poprawiające nastrój, - przeciw bólom głowy, brzucha, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne,...
Sprzedam kamień polny i głazy narzutowe różnej wielkości m. Gryźliny woj. warmińsko-mazurskie W naszej ofercie posiadamy kamienie polne różnej wielkości oraz duże głazy. Oferujemy zarówno materiał, który może...
Sprzedam Kruszywo o uziarnieniu 0/4 ze ściany z Zakładu Górniczego w m. Gryźliny woj. warmińsko-mazurskie Zakład zajmuje się wydobyciem, mieszaniem oraz sprzedażą kruszyw naturalnych głównie piasków nasypowych oraz mieszanek...
Sprzedam kruszywo Gryźliny, Olsztynek Szanowni Państwo informujemy o otwartym Zakładzie Górniczym w miejscowości Gryźliny, gm. Stawiguda na terenie woj....
OBSŁUGA KOPALŃ SUROWCÓW Nasze usługi obejmują: Pozyskiwanie nieruchomości na cele wydobywcze Gospodarka złożami surowców naturalnych...
Kupię kopalnię pospółki Poszukuję złoża pospółki pod Warszawą. Preferowany punkt piaskowy 80%. Nadkład do 3 m. Preferowan dobra lokalizacja w...
Systemy oczyszczania wody Mamy przyjemność zaprezentować Państwu technologię i możliwości firmy CONSPAN®, która posiada opatentowaną najnowszą...
Regulacje stanów prawnych i administracyjnych nieruchomości Kompletowanie dokumentacji geodezyjnej i prawnej Opracowywanie i ustalanie założeń inwestycyjnych Opracowywanie...
teren pod inwestycje po rekultywacji przy drodze S7 Teren „Nowa Wieś” położony jest na północnym skraju Pojezierza Iławskiego, około 4 km od Pasłęka (woj. warmińsko-...
Dozór Górniczy Oferujemy usługi kompleksowego prowadzenia eksploatacji kopalni odkrywkowych kopalin pospolitych na ternie Polski...
ZŁOŻE PIASKU KUPIĘ Poszukuję złoża grubszego piasku o minimalnej powierzchni 10 ha zlokalizowane na obszarze województwa Mazowieckiego,...
Rekultywacje wyrobisk pogórniczych Kompletowanie dokumentacji geologicznej, geodezyjnej i prawnej dotyczącej nieruchomości Ustalanie założeń...
Masło SHEA nierafinowane HURT Jesteśmy importerem nierafinowanego Masła SHEA z Afryki Zachodniej. Zajmujemy się tylko sprzedażą hurtową. Surowiec w...
Sprzedam przemysłową nieruchomość w Mławie Nieruchomość o łącznej pow. 3,3244 ha na którą składa się siedem działek. Położona w obrębie geodezyjnym Miasto Mława....
Nadzór inwestycji budowlanych Świadczymy usługi związane z nadzorem inwestycji budowlanych obiektów kubaturowych i drogowych na terenie całej Polski...
szukam INWESTORA branżowego - wdrożenie energooszczędnej technologi ogrzewania Posiadamy zupełnie nową technologię. Piec wodny jest najbardziej zaawansowanym, energooszczędnym urządzeniem grzewczym...
Ekspertyzy budowlane Przeprowadzamy oceny/audyty jakościowe wykonawstwa budowlanego: - ekspertyzy - opinie techniczne - inwentaryzacje...

Biuletyn surowce-naturalne.pl

Bądź na bieżąco!

Subskrybuje zawartość

Partnerzy