Suszarki do surowców mineralnych - przegląd rynku polskiego

Suszenie to niezwykle powszechny proces obróbki materiałów obecny w wielu rozmaitych gałęziach przemysłu. Zasoby energii zużywane na cele suszenia rozmaitych substancji stanowią poważny procent (kilkanaście!) całego światowego zużycia energii. Jednocześnie stan wiedzy na jego temat wciąż jest niezadowalający. Coraz częściej więc zagadnienie suszarnictwa staje się przedmiotem badań.

suszarka suszarnia bębnowa

bęben suszarki bębnowej Comspain; źródło: tessa.eu

 

Poszukuje się zwłaszcza technologii obniżających energochłonność. W dużej mierze badania dotyczą suszenia substancji spożywczych – owoców, warzyw, grzybów, ziół czy mięsa. Nie mniej ważnym tematem jest jednak suszenie surowców  mineralnych.

 

Surowce mineralne takie jak piasek czy żwir najczęściej kojarzą się z materiałem używanym bezpośrednio do budowy dróg, wałów i nasypów, niwelowania terenu oraz wszelkich prac ziemnych. Jednak różnego rodzaju piaski i żwirki kwarcowe mają jeszcze wiele zastosowań do produkcji wszelkich materiałów przemysłowych. Jednakże aby zastosować go do specjalistycznej przeróbki piasek taki musi mieć odpowiednie parametry. Odpowiedni skład mineralny to za mało, ważne jest również zachowanie parametrów fizycznych ziaren, a czasem także wilgotności.

 

suszarka suszarnia fluidyzacyjna gniazdo suszenia piasku wibracyjne złoże fluidalne

na górze: Gniazdo Suszenia Piasku Dozamet

(materiały udostęnione przez firmę)

na dole: wibracyjne złoże fluidalne Comspain

źródło: tessa.eu

Poza piaskiem suszy się także inne kopaliny, jak na przykład bentonit, gips, kreda, sól, węgiel, glina, talk, czy różne skały (wapienie, dolomity, rudy). Suszenie jest też na porządku dziennym przy uzyskiwaniu i przetwarzaniu różnych substancji, takich jak kruszywo hutnicze, materiały odpadowe, nawozy, koks, popioły, stłuczka szklana, barwniki pigmentowe, substancje chemiczne i farmaceutyczne, nylon, mocznik, guma, tworzywa sztuczne i wiele innych. O suszeniu surowców organicznych już pisaliśmy...

 

 

Suszenie surowców mineralnych - po co?

 

Do czego potrzebny jest jednak suszony piasek? Właściwie każde zastosowanie piasków przemysłowych wymaga wysuszenia. Jest to więc proces dość powszechny przy przetwarzaniu piasku.

 

Niska wilgotność wymagana jest przy produkcji szkła i materiałów ogniotrwałych czy w odlewnictwie. Produkty tzw. chemii budowlanej powstające z piasku, jak tynki, masy szpachlowe, zaprawy murarskie i klejowe, lakiery, farby, posypki papowe – także wymagają wysuszenia surowca. Suchy piasek używany jest również do obróbki strumieniowej materiałów czyli piaskowania, m.in. konstrukcji stalowych, kamienia i elewacji. Duże ilości suszonego piasku potrzebne są

nawierzchnia tartanowa żwir płukany

nawierzchnia tartanowa boiska;

źródło: nmgroup.pl

również do wypełniania nawierzchni boisk sportowych (jako baza do montażu nawierzchni typu sztuczna trawa), produkcji asfaltu, cementu i betonu, posadzek przemysłowych oraz elementów budowlanych o specjalnych właściwościach. Używają go również miłośnicy akwarystyki, zoologii i ogrodnictwa. W Stanach Zjednoczonych ogromne ilości piasku kwarcowego (oczywiście suszonego ale też specjalnie wysortowanego i oczyszczonego) zużywane są przy tzw. szczelinowaniu skał – procesie niezbędnym do uwolnienia złóż gazu z łupków. Ciekawym zastosowaniem piasku suszonego są też tzw. piasecznice – urządzenia w lokomotywach i tramwajach (używane do dziś) podające piasek pod koła pojazdu w celu zapobieżenia poślizgom, zwłaszcza przy ruszaniu i hamowaniu.

 

Suszony żwir natomiast jest używany w rozmaitych technologiach konstrukcyjnych powierzchni z żywic, np. tartanowych nawierzchni boisk sportowych, a także nawierzchni poliuretanowych – jako element podbudowy poliuretanowej nawierzchni boisk sportowych ze sztucznej trawy oraz do filtrowania wody. Tak jak piasek, żwir również służy do produkcji wszelkich materiałów budowlanych, w ogrodnictwie i zoologii.

 

Zależnie od zastosowań (zobacz też Zastosowanie piasków kwarcowych) piasek należy przede wszystkim oczyścić z zanieczyszczeń, np. pyłowych, a robi się to najczęściej poprzez płukanie. Dzięki różnym metodom separacji (grawitacyjnym, magnetycznym) oddziela się również szkodliwe minerały ciężkie. Następnie mokry piasek należy pozbawić wszelkiej wilgoci – każde zastosowanie piasku kwarcowego wymaga obniżenia

suszenie piasku szklarskiego

czyszczenie i suszenie piasku szklarskiego w Oklahoma City;

źródło: aapg.org

wilgotności do około 0,2-0,3 % a więc bardzo niskiej. Dla procesu przeróbki piasku ważne jest też wysortowanie i stopień obtoczenia ziaren. Przesiewanie na sitach, pozwala uzyskać pożądane frakcje. Wszystkie te procesy zwane uszlachetnianiem piasku są ze sobą powiązane, a do przeprowadzenia ich trzeba odpowiednich urządzeń, najlepiej powiązanych ze sobą na tyle aby kompleksowo i oszczędnie przygotować materiał do dalszej przeróbki.

 

 

 

 

Technologie suszenia dawniej i dziś - typy suszarek

 

Niegdyś piasek suszyło się tak jak i inne sypkie substancje – na powietrzu i słońcu. Wraz z rozwojem przemysłu ilość potrzebnego surowca stawała się tak duża, że zaczęto konstruować urządzenia – piece – wspomagające ten proces i skracające do minimum jego czas. Ciekawym przykładem pierwszych suszarek mogą być suszarki-piasecznice używane do suszenia piasku na kolei. Były to piece opalane drewnem lub węglem ze specjalnym systemem przesypu piasku.

piasecznice piec do suszenia piasku

piec-suszarka piasku do piasecznic; źródło: etraxx.com

 

Wśród dzisiejszych urządzeń do suszenia piasku można wyróżnić dwa główne typy: suszarki bębnowe i suszarki fluidyzacyjne. W Polsce jest zaledwie kilku producentów tego typu urządzeń. (O różnych technologiach suszenia surowców sypkich też już pisaliśmy...) Suszarki bębnowe produkują między innymi firmy Tomar i Rafiz z Wierzbicy k. Radomia, Madro Kraków z Niepołomic, Maszbud ze Słupska i Wakro z Krępnej k. Opola. Suszarki fluidyzacyjne mają w ofercie dwie firmy polskie z Nowej Soli – Dozamet i Technical Nowa Sól. Firma Omnikon z Łodzi ma natomiast w ofercie oba typy suszarek, a także inne, o zastosowaniu rolniczo-spożywczym. Poza tym ofertę dla rynku polskiego mają też firmy niemieckie Binder + CO i Allgaier oraz hiszpańska Comspain, której urządzenia wykorzystuje i dystrybuuje w Polsce Biuro Inżynierskie Tessa z Krakowa. Wiele firm oprócz konkretnych modeli suszarek oferuje również usługę projektowania linii technologicznej dostosowanej do indywidualnych potrzeb klienta.

 

suszarka suszarnia bębnowa
suszarka bębnowa Madro Kraków; źródło: madro.pl

 

Starsza technologia suszenia w obrotowych bębnach opiera się na przedmuchaniu piasku gorącym powietrzem lub jego mieszaniną ze spalinami z palnika olejowego lub na gaz ziemny, przy jednoczesnym przemieszczaniu go w obracającym się, lekko pochylonym bębnie. Zazwyczaj system działa współprądowo, tzn. przepływające kruszywo i strumień gazów mają ten sam kierunek. Większość producentów jednak oferuje też możliwość wykonania urządzenia w układzie przeciwprądowym. Ogólnie, suszarnie do kruszywa, jako urządzenia potrzebne na jednym z etapów obróbki surowca, mogą być dostosowane do potrzeb klienta. Producenci, oprócz pojedynczych urządzeń, oferują zwykle również zaprojektowanie całej linii technologicznej oraz dodatkowe urządzenia, jak chłodziarki, filtry czy podajniki etc. Ze względu na konieczność wprawienia w ruch obrotowy

suszarka suszarnia fluidyzacyjna

suszarko-chłodziarka Dozamet

(materiały udostępnione przez firmę)

bębna potrzeby energetyczne takich urządzeń są dość znaczne. Ciągły, bezpośredni kontakt kruszywa z metalowymi elementami urządzenia powoduje odspajanie drobin metalu i zanieczyszczenie piasku, a przez to także dość szybkie zniszczenie części i konieczności ich wymiany. Również obsługa takiego urządzenia wymaga często kilku osób, chyba że jest ono elementem całej linii produkcyjnej z podajnikami i odbiornikami kruszywa, sterowanej aparaturą. Jednakże wciąż, zapewne ze względu na niższą cenę, są one szeroko rozpowszechnione, zwłaszcza w mniejszych zakładach czy kopalniach.

 

Od dłuższego już czasu dostępne na rynku są też suszarki fluidyzacyjne – konkurencyjne urządzenia, wykorzystujące proces fluidyzacji. Metoda polega na wprowadzeniu silnego strumienia gorącego powietrza lub jego mieszaniny ze spalinami do specjalnej komory z przegrodami, upłynnieniu kruszywa i wywołaniu jego turbulentnego przepływu. Pozwala to na szybkie odparowanie wody w minimalnie krótkim czasie, a tym samym wykorzystani jak najmniejszej energii. W sytuacji gdy suszeniu podlega materiał bardzo wilgotny lub z jakiegoś powodu trudniejszy w suszeniu stosuje się również tzw. wibracyjne złoża fluidalne. Wibracje wytwarzane przez dodatkowe silniki pozwalają wprowadzić materiał w jeszcze większe drgania i zintensyfikować proces suszenia. Technologia fluidyzacji uważana jest obecnie za najnowocześniejszą i najskuteczniejszą. Cały proces suszenia w takim urządzeniu jest sterowany  za pomocą odpowiedniej aparatury co pozwala ograniczyć potrzebną obsługę do jednej osoby. Turbulentny przepływ pozwala ograniczyć kontakt kruszywa ze ściankami urządzenia co wpływa na wolniejsze jego zużywanie. Z drugiej jednak strony powoduje dość intensywne pylenie – oddzielanie się frakcji najdrobniejszej, którą trzeba następnie usunąć za pomocą filtrów. To oraz konieczność serwisowania i regularnego kalibrowania ustawień urządzeń z pewnością wpływa na ich wysoki koszt. 

 

fluidyzacja schemat suszarki fluidyzacyjnej

po lewej: sfluidyzowany materiał sypki w suszarce fluidyzacyjnej (źródło: omnikon.pl)

po prawej: ogólny schemat działania suszarko-chłodziarek Dozamet (materiały udostępnione przez firmę)

 

W dobie szukania oszczędności i bardziej ekologicznych rozwiązań ciekawym zdaje się być proponowana przez niektóre amerykańskie firmy (LF Pumping, SpiroFlo) technologia laminarna. Wykorzystuje ona do suszenia kruszywa jedynie przepływ powietrza (laminarny), bez konieczności jego podgrzewania. Urządzenie takie ma, co prawda, całkiem słuszne gabaryty (około 35 metrów długości i maksymalnie 3 metry szerokości), jednakże producent gwarantuje wysoką efektywność suszenia przy minimalnych kosztach.

suszarka suszarnia piasku przepływ laminarny

suszarka wykorzystująca laminarny przepływ powietrza;

źródło: lfpumping.com

Co warto podkreślić, metoda ta, dzięki wyeliminowaniu konieczności podgrzewania medium suszącego za pomocą palnika (jak to ma miejsce zarówno w suszarkach bębnowych jak i fluidyzacyjnych), redukuje ślad węglowy produktu końcowego praktycznie do minimum. Na stronie producenta wchodzącego dopiero na rynek europejski, informacje są na razie dość ograniczone, ale metoda prezentuje się obiecująco. Może więc i na takie rozwiązanie niedługo przyjdzie czas.

 

Joanna Kiełczewska

05-02-2013

 

 

 

 

 

Poleć znajomemu

Ogłoszenia promowane

Sprzedam czarnoziem, humus z Zakładu Górniczego w m. Gryźliny woj. warmińsko-mazurskie Zakład zajmuje się wydobyciem, mieszaniem oraz sprzedażą kruszyw naturalnych głównie piasków nasypowych oraz mieszanek...
Sprzedam Kamień różnej wielkości z Zakładu Górniczego w m. Gryźliny woj. warmińsko-mazurskie Zakład zajmuje się wydobyciem, mieszaniem oraz sprzedażą kruszyw naturalnych głównie piasków nasypowych oraz mieszanek...
Surowce Zielarskie - Herbata Ziołowa PYSZNOGŁÓWKA Herbata ziołowa PYSZNOGŁÓWKA - Bergamotka Linia Herbat Pogodynka na dobre samopoczucie z własnej, naturalnej uprawy....
Sprzedam Kruszywo o uziarnieniu 0/4 ze ściany z Zakładu Górniczego w m. Gryźliny woj. warmińsko-mazurskie Zakład zajmuje się wydobyciem, mieszaniem oraz sprzedażą kruszyw naturalnych głównie piasków nasypowych oraz mieszanek...
Surowce Zielarskie - Herbata Ziołowa KACURA Herbata ziołowa KACURA. Linia Herbat Pogodynka na dobre samopoczucie z własnej, naturalnej uprawy. Składa się z...
Surowce Zielarskie - Herbata Ziołowa WĄKROTKA Herbata ziołowa WĄKROTKA - Gotu kola (wąkrotka azjatycka). Linia Herbat Pogodynka na dobre samopoczucie z własnej,...
Surowce Zielarskie - Herbata Ziołowa ŚPIOCH Herbata ziołowa ŚPIOCH. Linia Herbat Pogodynka na dobre samopoczucie z własnej, naturalnej uprawy. Składa się z...
Surowce Zielarskie - Herbata Ziołowa POBUDZICHA Herbata ziołowa POBUDZICHA. Linia Herbat Pogodynka na dobre samopoczucie z własnej, naturalnej uprawy. Składa się z...
Surowce Zielarskie - Herbata Ziołowa PACZULEK Herbata ziołowa PACZULEK. W sielskim krajobrazie Mazur ludzie od wieków radzili sobie z problemami i niedogodnościami w...
Surowce Zielarskie - Herbata Ziołowa CHUĆKOGÓJ Herbata ziołowa CHUĆKOGÓJ inaczej Żywokost lekarski. Linia Herbat Pogodynka na dobre samopoczucie z własnej, naturalnej...
Surowce Zielarskie Herbata Ziołowa - ANIELSKIE ZIELE Herbata ziołowa ANIELSKIE ZIELE zwane inaczej Arcydzięgiel litwor. Linia Herbat Pogodynka na dobre samopoczucie z...
Surowce Zielarskie - Herbata Ziołowa MACANKA Herbata ziołowa MACANKA. Linia Herbat Pogodynka na dobre samopoczucie z własnej, naturalnej uprawy. Składa się z...
Sprzedam kruszywo Gryźliny, Olsztynek Szanowni Państwo informujemy o otwartym Zakładzie Górniczym w miejscowości Gryźliny, gm. Stawiguda na terenie woj....
OBSŁUGA KOPALŃ SUROWCÓW Nasze usługi obejmują: Pozyskiwanie nieruchomości na cele wydobywcze Gospodarka złożami surowców naturalnych...
Kupię kopalnię pospółki Poszukuję złoża pospółki pod Warszawą. Preferowany punkt piaskowy 80%. Nadkład do 3 m. Preferowan dobra lokalizacja w...
Systemy oczyszczania wody Mamy przyjemność zaprezentować Państwu technologię i możliwości firmy CONSPAN®, która posiada opatentowaną najnowszą...
Regulacje stanów prawnych i administracyjnych nieruchomości Kompletowanie dokumentacji geodezyjnej i prawnej Opracowywanie i ustalanie założeń inwestycyjnych Opracowywanie...
teren pod inwestycje po rekultywacji przy drodze S7 Teren „Nowa Wieś” położony jest na północnym skraju Pojezierza Iławskiego, około 4 km od Pasłęka (woj. warmińsko-...
Dozór Górniczy Oferujemy usługi kompleksowego prowadzenia eksploatacji kopalni odkrywkowych kopalin pospolitych na ternie Polski...
ZŁOŻE PIASKU KUPIĘ Poszukuję złoża grubszego piasku o minimalnej powierzchni 10 ha zlokalizowane na obszarze województwa Mazowieckiego,...
Rekultywacje wyrobisk pogórniczych Kompletowanie dokumentacji geologicznej, geodezyjnej i prawnej dotyczącej nieruchomości Ustalanie założeń...
Złoże piaskowca sprzedam Złoże Jankowice 6 położone jest w województwie mazowieckim, w odległości około 3,3 km od Szydłowca i około 3 km od...
Masło SHEA nierafinowane HURT Jesteśmy importerem nierafinowanego Masła SHEA z Afryki Zachodniej. Zajmujemy się tylko sprzedażą hurtową. Surowiec w...
Sprzedam przemysłową nieruchomość w Mławie Nieruchomość o łącznej pow. 3,3244 ha na którą składa się siedem działek. Położona w obrębie geodezyjnym Miasto Mława....
Nadzór inwestycji budowlanych Świadczymy usługi związane z nadzorem inwestycji budowlanych obiektów kubaturowych i drogowych na terenie całej Polski...
szukam INWESTORA branżowego - wdrożenie energooszczędnej technologi ogrzewania Posiadamy zupełnie nową technologię. Piec wodny jest najbardziej zaawansowanym, energooszczędnym urządzeniem grzewczym...
Ekspertyzy budowlane Przeprowadzamy oceny/audyty jakościowe wykonawstwa budowlanego: - ekspertyzy - opinie techniczne - inwentaryzacje...

Biuletyn surowce-naturalne.pl

Bądź na bieżąco!

Subskrybuje zawartość

Partnerzy