Mglista przyszłość polskich cementowni i kopalni kruszyw

Producenci cementu i kruszyw spodziewają się w tym roku stabilizacji. Potem ożywienia związanego z nowym budżetem UE. Dalsza przyszłość tonie we mgle.
 
Ubiegły rok był w budownictwie kolejnym okresem dekoniunktury. Cementownie i kopalnie kruszyw znów zanotowały spadek produkcji, choć był on już mniej dotkliwy niż w roku 2012. Wtedy rynek skurczył się o prawie 15 proc. W 2013 już tylko o niespełna 8 proc. Sprzedano około 14,6 mln ton cementu. Kopalnie wyprodukowały 220 mln ton kruszyw − o 15 proc. mniej niż w roku 2012. Rok wcześniej spadek produkcji wyniósł ponad 25 proc. I wyniki te raczej nikogo nie zaskoczyły. Jaki będzie ten rok?
 

Być może plus

Możliwe, że w cementowniach trend spadkowy zostanie zatrzymany. A może nawet nastąpi lekkie ożywienie. Prof. Jan Deja, dyrektor biura Stowarzyszenia Producentów Cementu, spodziewa się niewielkiego, dwu-, trzyprocentowego, wzrostu sprzedaży. To w związku z tym, że ogłoszono już między innymi dużą liczbę przetargów na drogi ekspresowe, które będą budowane za pieniądze z nowego budżetu unijnego, a program inwestycyjny realizowany na liniach kolejowych niebawem sięgnie swego apogeum.

- Przede wszystkim właśnie te dwa czynniki powinny przełożyć się na wyraźny wzrost sprzedaży cementu w drugim półroczu 2014 r. Zdecydowana poprawa powinna natomiast nastąpić w 2015 r., gdy sprzedaż być może przekroczy 16 mln ton - prognozuje.

Co więcej, profesor Deja uważa, że możliwe jest ponowne osiągnięcie rekordowych wyników z roku 2011. Udało się wtedy sprzedać 19 mln ton cementu. O podobnym wyniku można by myśleć w latach 2016-17. Wtedy dojdzie bowiem do skumulowania inwestycji współfinansowanych przez Unię.

- Polska wciąż ma do nadrobienia ogromne zaległości w zakresie rozwijania infrastruktury. Co prawda zrobiliśmy już sporo, ale też startowaliśmy z bardzo niskiego pułapu w stosunków do krajów zachodniej Europy - zaznacza Deja i przytacza konkretne liczby: rekordowy wynik - 19 mln ton sprzedanego cementu w 2011 r., oznaczał, że przypadało go około 500 kg na statystycznego Polaka. Tymczasem w takich krajach jak Hiszpania, Portugalia czy Irlandia, gdy one odrabiały swoje zapóźnienia, współczynnik ten przez wiele lat wynosił ponad 1000 kg na mieszkańca.

Z przemysłem cementowym ściśle powiązani są producenci betonu towarowego. Maciej Marciniak, prezes spółki Górażdże Beton oraz członek zarządu Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego, ocenia, że branża zakończyła ubiegły rok 2013 wynikiem nieco lepszym niż w roku 2012, gdy wyprodukowano 19,5 mln m sześc. tego materiału. Zaznacza jednak, że wciąż są to rezultaty dalekie od tych z czasów dobrej koniunktury lat 2010-11, gdy popyt napędzały inwestycje infrastrukturalne oraz projekty związane z Euro 2012. Produkcja betonu towarowego sięgnęła w 2011 r. poziomu 23,7 mln m sześc. I był to najlepszy wynik ostatniej dekady.

- Patrząc na 2014 r., martwimy się niewielką liczbą inwestycji planowanych w budownictwie przemysłowym. Choć z drugiej strony, optymizmem napawają perspektywy rynku mieszkaniowego. Wciąż bolączką producentów betonu towarowego pozostają niskie ceny, które są wynikiem dużej konkurencji panującej na rynku - wskazuje Marciniak.

Jak dodaje jeszcze, w tym roku spodziewany jest kilkuprocentowy wzrost produkcji, a dodatni wynik na poziomie 10 proc. byłby już bardzo dobrym osiągnięciem.

- Będzie to zależało od tego, czy sprawnie ruszą inwestycje współfinansowane z nowego budżetu unijnego, a także wyczekiwane od dawna projekty energetyczne; takie, jak chociażby rozbudowa Elektrowni Opole.

Raczej zero

Prezes Polskiego Związku Producentów Kruszyw, Aleksander Kabziński, spodziewa się, że koniunktura w tym roku będzie podobna do tej, która panowała w 2013.

- Zapowiadane nowe możliwości finansowe, wynikające z budżetu UE na lata 2014-20, mogą być odczuwalne dopiero w drugiej połowie 2015 r. Będzie dobrze, jeśli ten rok okaże się podobny pod względem produkcji do zeszłego - stwierdza, dodając, że powrót do rekordowej wielkości produkcji z 2011 r. jemu raczej nie wydaje się możliwy.

Przypomina, że niski wzrost PKB nie przyniesie ożywienia, które skutkowałoby znaczącym wzrostem zapotrzebowania na kruszywa. To mogłoby się stać dopiero wtedy, gdyby PKB rósł w tempie 5-7 proc. rocznie. Według niego nie nastąpi to jednak przed rokiem 2020.

- Niski wzrost PKB, który nie przyniesie wzrostu produkcji, może natomiast doprowadzić do odbudowy marży. Pod warunkiem, że ograniczy się nadmierne moce produkcyjne.

Na rynku rzeczywiście istnieje ich duża nadwyżka. Powstała jako efekt procesów modernizacyjnych i realizacji licznych inwestycji w latach 2008-11.

- Jest ona przyczyną powstania wyniszczającej konkurencji. Dlatego wszystkie firmy produkujące kruszywa mają problemy. Generalnie mamy do czynienia z brakiem godziwej marży, a nawet przypadkami sprzedawania kruszyw poniżej kosztów ich produkcji. W bardzo trudny, zimowy okres pierwszego kwartału 2014 r., wchodzimy w kondycji finansowej gorszej niż rok temu - podsumowuje prezes Kabziński.

Minus?

Powszechnie i od lat uważa się, że największym zagrożeniem dla polskiego przemysłu cementowego będzie konieczność kupowania w przyszłości uprawnień do emisji CO2. Obawy potęguje przeforsowanie przez unijną większość tak zwanego backloadingu, czyli mechanizmu, który daje Komisji Europejskiej możliwość jednokrotnej interwencji na rynku CO2 poprzez zamrożenie aukcji 900 mln praw do emisji. Decyzja ta ma doprowadzić do podniesienia ceny uprawnień emisyjnych i zachęcić do rozwijania "zielonych inwestycji". Dla przemysłów energochłonnych może jednak oznaczać utratę konkurencyjności. Jan Deja podkreśla, że backloading to zmiana zasad w trakcie gry. Uważa, że takich działań nie powinno się podejmować.

- W tej sprawie Polska dobrze akcentowała swoje stanowisko i walczyła z niesprawiedliwymi stereotypami oraz przyklejaniem naszemu krajowi etykietki truciciela - mówi Deja, dodając, że takie opinie są krzywdzące, bo w polskim przemyśle zrobiono bardzo wiele, aby zredukować emisję dwutlenku węgla.

Wskazuje też na to, że Komisja Europejska gotowa jest uciec się do skorzystania z wszelkich sposobów podnoszenia cen uprawnień do emisji CO2, które oscylują obecnie wokół 5 euro.

Na rok 2014 zaplanowano rewizję listy sektorów przemysłowych narażonych na carbon leakage, które otrzymują darmowe uprawnienia do emisji CO2. Branża cementowa aktywnie sprzeciwia się urzeczywistnianiu tych zamiarów. Problem dotyczy jednak także innych przemysłów energochłonnych. Protesty mogą być kolejną po backloadingu próbą zmieniania zasad gry w trakcie jej trwania oraz tworzenia precedensów, które mogą być zapowiedzią następnych ingerencji w rynek emisji CO2.

- Zarówno już podejmowane, jak i dopiero planowane działania zmierzające do podniesienia cen uprawnień do emisji CO2, mogą doprowadzić do tego, że produkowanie cementu w Unii Europejskiej prawdopodobnie przestanie się opłacać. W przypadku klinkieru stanie się tak niemal na pewno - stwierdza profesor Deja.

Te opinię potwierdzają wyniki znanej analizy przeprowadzonej przez Boston Consulting Group. Wykazano w niej, że jeśli ceny uprawnień wzrosną do poziomu powyżej 10 euro, to produkcja klinkieru nie będzie już opłacalna we wschodniej Polsce. Natomiast przy cenie powyżej 20 euro, opłacalne stanie się sprowadzanie klinkieru spoza państw Europejskiego Systemu Handlu Emisjami. Czyli choćby z Białorusi albo Ukrainy.

Tymczasem biznes cementowy zarządzany jest przez firmy globalne, które mogą sobie pozwolić na analizowanie opłacalności produkcji w poszczególnych regionach świata. Irlandzka grupa CRH, która ma cementownie w Rejowcu i Ożarowie, trzy lata temu przerwała w tym drugim zakładzie, zaawansowaną już w około siedemdziesięciu procentach, budowę nowej linii produkcyjnej. Równocześnie dokończyła podobną inwestycję w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie. Jak twierdzi prof. Jan Deja, to dowód na to, że zagrożenie carbon leakage, czyli "ucieczką emisji", jest w pełni realne.

- W 2012 r. zakładom polskiego przemysłu cementowego przydzielono uprawnienia do emisji 10,7 mln ton CO2. Z tego, co teraz robi Komisja Europejska, wynika, że w latach 2013-20 będziemy dysponować pulą na poziomie około 8,3 mln ton CO2 rocznie. To bardzo istotny spadek.

I naprawdę realne zagrożenie. Przypomnijmy, że w szczytowym dla branży roku 2011 niektórym cementowniom uprawnień zabrakło. Choć wtedy ich pula była jeszcze stosunkowo duża. Dlatego w nadchodzących latach, gdy zapotrzebowanie na cement i beton będzie rosło, można spodziewać się wystąpienia już wyraźnego niedoboru darmowych uprawnień do emisji CO2. Profesor Deja ocenia, że zakup dodatkowych uprawnień będzie potrzebny przy produkcji cementu już na poziomie 16 mln ton rocznie.

Coraz większy minus

Troski związane z emisją dwutlenku węgla nie są udziałem producentów kruszyw. Ale i oni mają istotny problem.

- Chodzi o dostępność złóż i brak takiej polityki surowcowej, która wymuszałaby konieczność tworzenia takich planów ich eksploatacji, które uwzględniałyby potrzeby także przyszłych pokoleń - alarmuje Aleksander Kabziński.

I choć przyznaje, że świadomość istnienia tego problemu jest coraz powszechniejsza, wciąż brakuje widocznej woli podjęcia działań zmierzających do jego rozwiązania.

- Przy tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i innych, podobnych dokumentów dotyczących gmin, bierze się pod uwagę głównie jedną tylko potrzebę ich mieszkańców. Jest nią mieszkanie "w pięknych okolicznościach przyrody" - zauważa, sięgając istoty rzeczy. - Wpływy z PIT-ów dają większe korzyści niż kopaliny. Chronimy zatem ustawami lasy, pola, gleby i akweny, które można zrekultywować lub odbudować w ciągu życia 2-3 pokoleń. Nie chronimy natomiast złóż kopalin, które są nieodnawialne.

W takiej sytuacji, problemy z brakiem dostępu do nowych złóż kopalin będą narastać. Poważny deficyt kruszyw lokalnych, takich jak piaski i żwiry, może wystąpić już za 15-20 lat. Natomiast tych najważniejszych, kluczowych między innymi dla drogownictwa, naturalnych kruszyw łamanych, które występują na południe od linii Wrocław - Kielce, zacznie brakować za lat 40-50.

Na domiar złego, nie przynosi oczekiwanych rezultatów walka z nielegalną eksploatacją kruszyw. Skala tego procederu sięga 10 proc. całego wydobycia.

- Czekam na decyzję o oddaniu tego obszaru od początku do końca nadzorowi górniczemu - mówi Aleksander Kabziński. - Tylko on, dysponując swą administracyjną siłą, może rozwiązać ten problem.

źródło:http://www.wnp.pl/wiadomosci/mglista-przyszlosc-polskich-cementowni-i-kopalni-kruszyw,216157_1_0_0_0_0.html

Poleć znajomemu

Ogłoszenia promowane

Sprzedam ziemie ogrodową, torf TORFY TO ŻYCIE DLA TWOJEGO DOMU I OGRODU Oferowane przez nas torfy ze względu na zasobność w substancje mineralne...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium Monarda, Pysznogłówka (Bergamotka) Zastosowanie: - ma działanie łagodzące, ściągające, poprawiające działanie układu pokarmowego oraz wspomagające przy...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium- Arcydzięgiel Litwor Zastosowanie: To roślina, której właściwości lecznicze doceniono już w średniowieczu. Ówcześni zakonnicy nazywali...
Złoże piaskowca sprzedam Złoże Jankowice 6 położone jest w województwie mazowieckim, w odległości około 3,3 km od Szydłowca i około 3 km od...
najzdrowsze.pl zapraszają na VI MIĘDZYNARODOWE TARGI ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW EXPO XXI w Warszawie Serdecznie zapraszamy na tegoroczne Międzynarodowe Targi World Food w Warsawie w dniach 7-9 marca 2019r. "Szlachetne...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium skład: Arcydzięgiel, PaczuLek, Pysznogłówka KACURA Naturalna Herbata ziołowa Premium - Kacura Zastosowanie: - na problemy dnia drugiego, - koi nerwy i stany lękowe -...
Naturlna Herbata Ziołowa Premium Żywokost lekarski- mazurski CHUĆKOGÓJ Zastosowanie: wyłącznie do użytku zewnętrznego- jako wywar, okład, maść. Ułatwia gojenie ran, blizn, na bóle kości i...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium Skład: Arcydzięgiel, Paczulek, Lubczyk - POBUDZICHA Zastosowanie: bezsenność, uspokojenie - działa wyciszająco i relaksacyjnie, - na dolegliwości układu pokarmowego i...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium Arcydzięgiel, Paczulek, Pysznogłówka, Kozłek lekarski ŚPIOCH Zastosowanie: bezsenność, uspokojenie - działa wyciszająco i relaksacyjnie, - na dolegliwości układu pokarmowego i...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium skład: Arcydzięgiel, Paczulek MACANKA Zastosowanie: na upojny dotyk, wykazuje działanie afrodyzyjne Herbatka relaksuje i odpręża, pomaga przy niestrawności,...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium PACZULEK, Brodziec Paczulka Zastosowanie: - relaksujące i poprawiające nastrój, - przeciw bólom głowy, brzucha, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne,...
Sprzedam kamień polny i głazy narzutowe różnej wielkości m. Gryźliny woj. warmińsko-mazurskie W naszej ofercie posiadamy kamienie polne różnej wielkości oraz duże głazy. Oferujemy zarówno materiał, który może...
Sprzedam Kruszywo o uziarnieniu 0/4 ze ściany z Zakładu Górniczego w m. Gryźliny woj. warmińsko-mazurskie Zakład zajmuje się wydobyciem, mieszaniem oraz sprzedażą kruszyw naturalnych głównie piasków nasypowych oraz mieszanek...
Sprzedam kruszywo Gryźliny, Olsztynek Szanowni Państwo informujemy o otwartym Zakładzie Górniczym w miejscowości Gryźliny, gm. Stawiguda na terenie woj....
OBSŁUGA KOPALŃ SUROWCÓW Nasze usługi obejmują: Pozyskiwanie nieruchomości na cele wydobywcze Gospodarka złożami surowców naturalnych...
Kupię kopalnię pospółki Poszukuję złoża pospółki pod Warszawą. Preferowany punkt piaskowy 80%. Nadkład do 3 m. Preferowan dobra lokalizacja w...
Systemy oczyszczania wody Mamy przyjemność zaprezentować Państwu technologię i możliwości firmy CONSPAN®, która posiada opatentowaną najnowszą...
Regulacje stanów prawnych i administracyjnych nieruchomości Kompletowanie dokumentacji geodezyjnej i prawnej Opracowywanie i ustalanie założeń inwestycyjnych Opracowywanie...
teren pod inwestycje po rekultywacji przy drodze S7 Teren „Nowa Wieś” położony jest na północnym skraju Pojezierza Iławskiego, około 4 km od Pasłęka (woj. warmińsko-...
Dozór Górniczy Oferujemy usługi kompleksowego prowadzenia eksploatacji kopalni odkrywkowych kopalin pospolitych na ternie Polski...
ZŁOŻE PIASKU KUPIĘ Poszukuję złoża grubszego piasku o minimalnej powierzchni 10 ha zlokalizowane na obszarze województwa Mazowieckiego,...
Rekultywacje wyrobisk pogórniczych Kompletowanie dokumentacji geologicznej, geodezyjnej i prawnej dotyczącej nieruchomości Ustalanie założeń...
Masło SHEA nierafinowane HURT Jesteśmy importerem nierafinowanego Masła SHEA z Afryki Zachodniej. Zajmujemy się tylko sprzedażą hurtową. Surowiec w...
Sprzedam przemysłową nieruchomość w Mławie Nieruchomość o łącznej pow. 3,3244 ha na którą składa się siedem działek. Położona w obrębie geodezyjnym Miasto Mława....
Nadzór inwestycji budowlanych Świadczymy usługi związane z nadzorem inwestycji budowlanych obiektów kubaturowych i drogowych na terenie całej Polski...
szukam INWESTORA branżowego - wdrożenie energooszczędnej technologi ogrzewania Posiadamy zupełnie nową technologię. Piec wodny jest najbardziej zaawansowanym, energooszczędnym urządzeniem grzewczym...
Ekspertyzy budowlane Przeprowadzamy oceny/audyty jakościowe wykonawstwa budowlanego: - ekspertyzy - opinie techniczne - inwentaryzacje...

Biuletyn surowce-naturalne.pl

Bądź na bieżąco!

Subskrybuje zawartość

Partnerzy