Najnowsze technologie oczyszczania wody

Jako dystrybutor my przyjemność zaprezentować Państwu technologię i możliwości firmy CONSPAN®, która  posiada opatentowaną najnowszą technologię, w oparciu o którą  buduje urządzenia do czyszczenia cieczy i uzdatniania wody. Wszystkie nasze systemy bazują na zastosowaniu żywic jonowymiennych. Są one o wiele korzystniejszą ekonomicznie, wydajnościowo i gabarytowo alternatywą dla dotychczas stosowanych tradycyjnych systemów uzdatniania wody opartych na złożach żwirowych lub odwróconej osmozie. Ponadto nasze systemy  sprostają oczekiwanym wymogom tam gdzie dotychczasowe technologie są bezsilne i nie mogą być stosowane ze względu na ograniczenia technologiczne.

W ramach naszej oferty znajdują się :

·         Systemy uzdatniania dla oczyszczania wody wodociągowej lub gruntowej, których produktem jest wysokiej klasy czystości woda pitna.

·         Systemy uzdatniania dla oczyszczania wody gruntowej, których produktem jest woda przeznaczona do nawadniania.

·         Systemy uzdatniania wody skażonej działaniem pierwiastków promieniotwórczych.

·         Systemy uzdatniania wody i doczyszczania ścieków dla budynków i osiedli mieszkaniowych umożliwiające ponowne wprowadzenie do obiegu tej samej wody.

·         Systemy umożliwiające pozyskiwanie wody  w miejscach o słabo rozwiniętej infrastrukturze.

·         Kompleksowa technologia obróbki odpadów i ścieków oraz zamykanie systemów obiegów wodnych w gospodarstwach rolnych i zakładach produkcyjnych.

·         Rozwiązywanie problemów dostępu do wody pitnej na terenach o wysokim deficycie wodnym.

Charakterystyka technologii.

Żywice jonowymienne posiadają zdolności wymiany obecnych w wodzie jonów: kationity wymieniają kationy, anionity - aniony. Po wyczerpaniu zdolności wymiennych złoża jonitowe są regenerowane przez przepuszczenie przez nie odpowiedniej ilości regeneranta co pozwala rozpocząć proces od początku.

Wykorzystanie tej technologii gwarantuje najwyższą jakość uzdatnianej wody i jej stałe parametry. Złoża żywic jonowymiennych skutecznie absorbują nieorganiczne i organiczne zanieczyszczenia rozpuszczone w cieczach i pozwalają na selektywne wyłapywanie zanieczyszczeń. Dodatkowo, ta zdolność umożliwia traktować ścieki jako źródło surowca pozwalającego uzyskać produkt a nie bardziej skoncentrowane ścieki.

Systemy nasze są rozwiązaniami modułowymi bez ograniczeń wydajności. Pozwalają na zaspokojenie potrzeb każdego klienta zgodnie z zapotrzebowaniem na konkretną ilość wody zaczynając od odbiorcy indywidualnego 1-2 m3/h do kilkuset metrów sześciennych dla fabryki czy elektrowni.

Cechy naszej technologii:

·         bardzo wysoka skuteczność redukcji zanieczyszczeń do 98%,

·         selektywne wyłapywanie zanieczyszczeń co pozwala rozwiązać konkretny problem występujący w danym rejonie (systemy dedykowane),

·         bardzo mała ilość ścieków jednostkowych (często tylko kilka litrów na m3 uzdatnionej wody),

·         nie chemiczny sposób uzdatniania wody,

·         konkurencyjnie małe gabaryty urządzeń pozwalające na wykorzystanie istniejące infrastruktury,

·         idealna technologia do zastosowania i współpracy z istniejącymi systemami, może je uzupełniać lub wstępnie przygotować wodę do uzdatnienia,

·         wyłapywanie zanieczyszczeń bardzo trudnych lub niemożliwych do wychwycenia przez inne technologie, typu: siarczany, chlorki, kompleksy żelaza z kwasami humusowymi i fulwiowymi, metale ciężkie typu rtęć, ołów, chrom trój- i sześciu-wartościowy, radioaktywność, azotany, azotyny, cyjanki itd. praktycznie cała tablica Mendelejewa,

·         możliwość osiągnięcia dowolnej wydajności uzdatnionej wody.

Zalety naszych systemów uzdatniania wody:

·         Bezawaryjna praca i prosta obsługa - pełna automatyka

·         Odporność na zużycie żywic jonowymiennych stosowanych w oczyszczaniu (filtracji),

·         Małe gabaryty systemów,

·         Długie cykle pracy,

·         Śladowa ilość ścieków,

·         Możliwość selektywnego wyłapywania zanieczyszczeń.

Zastosowanie naszych technologii:

Woda do picia

Firma Conspan buduje mobilne  i stacjonarne dedykowane systemy uzdatniania wody. Mogą one powstawać jako nowe stacje lub być stosowane w modernizacji już istniejących obiektów.  Nasze systemy są bardzo przydatne  w zaopatrzeniu  w  wodę zdatną do picia dla domów  jednorodzinnych, osiedli mieszkaniowych, jak również dla małych i dużych miast.  W ofercie posiadamy również systemy zabezpieczające dostęp do wody zdatnej do picia w sytuacjach kryzysowych (skażeniach chemicznych), awariach i katastrofach ekologicznych. Oferta obejmuje urządzenia stacjonarne obejmujące typoszereg urządzeń Aquator i mobilne systemy Kaskada będące jedynymi stosowanymi do uzdatniania wody w sytuacjach kryzysowych przez Państwową Straż Pożarną. Urządzenia Kaskada mają ochronę patentową i zostały wyróżnione na wielu imprezach targowych. Kaskada otrzymała Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich Poleko 2004 i tytuł Europrodukt 2002. Są to systemy umożliwiające pozyskanie wody zdatnej do picia z ujęć powierzchniowych wszędzie tam gdzie nie ma infrastruktury i są ograniczone możliwości monitoringu jakości wody. Systemy są skuteczne w każdej sytuacji.

Woda dla rolnictwa

Selektywne wyłapywanie określonych parametrów ograniczających możliwości korzystania z danego ujęcia  pozwala na wykorzystanie każdej kropli pozyskanej wody. Nasza technologia pozwala na wykorzystanie ujęć głębinowych gdzie występuje silne zasolenie i zasiarczenie wody. W wielu przypadkach parametry ujęcia wody ograniczają stosowanie technologii odwróconej osmozy i generuje olbrzymie ilości ścieków dochodzące do  45% wydobywanej wody. Należy pamiętać, ze ściek powstający w tym procesie wraca do ujęcia i je niszczy. Niestety takie rozwiązania i marnotrawstwo wody w tych procesach zdarzają się bardzo często.

Nasza technologia pozwala na znaczące ograniczenie ilości ścieków w procesie uzdatniania wód głębinowych. Ogromnym dodatkowym atutem jest możliwość przetworzenia ścieku w nawóz mineralny. Jest to możliwe dzięki temu, że możemy sterować  procesami uzdatniania wody a nie tylko ją „odcedzać”.  To pozwala  na efektywne wykorzystanie 100% wydobytej wody gdzie jej ogromna część przeznaczona zostaje do nawadniania prowadzonej hodowli roślin a produkt dotychczas odpadowy staje się nawozem mineralnym o wartości komercyjnej.

Energetyka

Systemy dedykowane uzdatniania wody mogą być stosowane również do celów przemysłowych. Jesteśmy w stanie uzdatnić każdą wodę do poziomu dowolnych, oczekiwanych parametrów dla potrzeb każdej gałęzi przemysłu. Ze względu na duże zapotrzebowanie ideą przygotowania wody dla potrzeb przemysłu jest ograniczenie ilości ścieków pochodzących z uzdatniania. Często występujące systemy uzdatniania wody, oparte np. o odwróconą osmozę, produkują ogromne ilości ścieków 25% do 40% uzdatnionej objętości. Niestety, ze względów ekonomicznych, problem tak wielkich ilości ścieków wymusza ich wlewanie z powrotem do ujęcia. To w dłuższym okresie prowadzi do jego degradacji.

My propagujemy ideę wykorzystania ścieków traktując je jako źródło surowca. Największymi  odbiorcami wody przemysłowej jest energetyka. W tym dziale przemysłu ogromne ilości wody o najwyższych parametrach zużywane są do chłodzenia turbin. Naszą ideą jest wykorzystanie ścieków do produkcji nawozów mineralnych. Sole mineralne, które są rozpuszczone w wodzie i są zanieczyszczeniami mogą być wykorzystane i zastosowane w produkcji rolnej jako najwyższej jakości nawozy mineralne. Takie podejście przynosi korzyści zarówno ekonomiczne jak i ekologiczne. Jako produkt uboczny oczyszczania wody otrzymywany jest nawóz mineralny wyprodukowany po cenach prowadzenia procesu filtracji wody. Zaś ekologiczne potraktowanie własnego ujęcia zapewnia zamknięcie obiegu wody.

Elektrownie atomowe – likwidacja radioaktywności ścieków

Elektrownia jądrowa wytwarza energię elektryczną w wyniku przemian jąder atomowych, ich rozszczepiania. Zachodząca w reaktorach jądrowych reakcja rozszczepiania jąder jest reakcją łańcuchową i kontrolowaną. Jednak, pomimo wielu zabezpieczeń kontrolujących przebiegające procesy, zdarzają  się sytuacje awaryjne, w których dochodzi do katastrof ekologicznych. Awarie te niosą zagrożenie życia dla ludzi i zwierząt na bardzo dużych obszarach i wyłączają olbrzymie tereny z użytkowania na wiele lat. Awaria w Czarnobylu czy też niedawna katastrofa w elektrowni atomowej w Japonii spowodowana trzęsieniem ziemi i tsunami pokazuje, że należy brać pod uwagę podobne zdarzenia również w przyszłości .

Technologie stosowane przez firmę Conspan pozwalają na selektywne wyłapywanie zanieczyszczeń promieniotwórczych. Posiadamy program ochrony wód przed skażeniami pochodzącymi z tej dziedziny przemysłu. Dotyczy on ochrony wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi i zwierzęta jak również wód powierzchniowych zagrożonych wodami pochodzącymi z systemów chłodzenia reaktorów.

Przedmiotem zainteresowań naszej firmy był niedawno projekt DISI realizowany obecnie przez rząd Jordanii. Przedmiotem eksploatacji miała być nieodnawialna woda z basenu  podziemnego,  Al-Disi Aquifer.  Zbiornik ten, długości ok. 320 km, w swojej zasadniczej części znajduje się na terytorium Arabii Saudyjskiej. Woda podziemna będzie przeznaczona na potrzeby konsumpcyjne i dla rolnictwa. Niedawno opublikowano informacje dotyczące skażenia wody (paleogroundwater) dwoma izotopami promieniotwórczymi radu: 228Ra i 226Ra. Ze względu na specyfikę technologii wraz z radem usuwane będą również stront (Sr) i bar (Ba). Zdiagnozowane zanieczyszczenie radioaktywne przekracza dopuszczalne normy o 2000%.

Rozwiązaniem tego poważnego problemu może być zastosowanie metody odwróconej osmozy jednakże pomijając bardzo wysoki koszt instalacji i obsługi technicznej (wymiana  membran), przy obecności baru (Ba), dla technologii odwróconej osmozy stanowi poważne kłopoty eksploatacyjne i technologiczne. Należy się liczyć z potężną objętością koncentratu zanieczyszczeń (ok. 10-25% wody odpadowej ścieku liczonego od objętości 100 mln m³ wody przesyłanej). Powstaje problem zarówno strat na zmniejszeniu objętości pozyskiwanej wody, jak i nierozwiązywalna kwestia zagospodarowania tak dużej ilości silnie skażonego ścieku.

Proponowanym przez naszą firmę alternatywnym rozwiązaniem jest uzdatnianie wody technologią wymiany jonowej. Jest to jedyna metoda mogąca uczynić to tak wielkie przedsięwzięcie opłacalnym pod względem ekonomicznym, ekologicznym i technologicznym.

kontakt: biuro@surowce-naturalne.pl

Poleć znajomemu

Ogłoszenia promowane

Sprzedam ziemie ogrodową, torf TORFY TO ŻYCIE DLA TWOJEGO DOMU I OGRODU Oferowane przez nas torfy ze względu na zasobność w substancje mineralne...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium Monarda, Pysznogłówka (Bergamotka) Zastosowanie: - ma działanie łagodzące, ściągające, poprawiające działanie układu pokarmowego oraz wspomagające przy...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium- Arcydzięgiel Litwor Zastosowanie: To roślina, której właściwości lecznicze doceniono już w średniowieczu. Ówcześni zakonnicy nazywali...
Złoże piaskowca sprzedam Złoże Jankowice 6 położone jest w województwie mazowieckim, w odległości około 3,3 km od Szydłowca i około 3 km od...
najzdrowsze.pl zapraszają na VI MIĘDZYNARODOWE TARGI ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW EXPO XXI w Warszawie Serdecznie zapraszamy na tegoroczne Międzynarodowe Targi World Food w Warsawie w dniach 7-9 marca 2019r. "Szlachetne...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium skład: Arcydzięgiel, PaczuLek, Pysznogłówka KACURA Naturalna Herbata ziołowa Premium - Kacura Zastosowanie: - na problemy dnia drugiego, - koi nerwy i stany lękowe -...
Naturlna Herbata Ziołowa Premium Żywokost lekarski- mazurski CHUĆKOGÓJ Zastosowanie: wyłącznie do użytku zewnętrznego- jako wywar, okład, maść. Ułatwia gojenie ran, blizn, na bóle kości i...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium Skład: Arcydzięgiel, Paczulek, Lubczyk - POBUDZICHA Zastosowanie: bezsenność, uspokojenie - działa wyciszająco i relaksacyjnie, - na dolegliwości układu pokarmowego i...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium Arcydzięgiel, Paczulek, Pysznogłówka, Kozłek lekarski ŚPIOCH Zastosowanie: bezsenność, uspokojenie - działa wyciszająco i relaksacyjnie, - na dolegliwości układu pokarmowego i...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium skład: Arcydzięgiel, Paczulek MACANKA Zastosowanie: na upojny dotyk, wykazuje działanie afrodyzyjne Herbatka relaksuje i odpręża, pomaga przy niestrawności,...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium PACZULEK, Brodziec Paczulka Zastosowanie: - relaksujące i poprawiające nastrój, - przeciw bólom głowy, brzucha, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne,...
Sprzedam kamień polny i głazy narzutowe różnej wielkości m. Gryźliny woj. warmińsko-mazurskie W naszej ofercie posiadamy kamienie polne różnej wielkości oraz duże głazy. Oferujemy zarówno materiał, który może...
Sprzedam Kruszywo o uziarnieniu 0/4 ze ściany z Zakładu Górniczego w m. Gryźliny woj. warmińsko-mazurskie Zakład zajmuje się wydobyciem, mieszaniem oraz sprzedażą kruszyw naturalnych głównie piasków nasypowych oraz mieszanek...
OBSŁUGA KOPALŃ SUROWCÓW Nasze usługi obejmują: Pozyskiwanie nieruchomości na cele wydobywcze Gospodarka złożami surowców naturalnych...
Kupię kopalnię pospółki Poszukuję złoża pospółki pod Warszawą. Preferowany punkt piaskowy 80%. Nadkład do 3 m. Preferowan dobra lokalizacja w...
Systemy oczyszczania wody Mamy przyjemność zaprezentować Państwu technologię i możliwości firmy CONSPAN®, która posiada opatentowaną najnowszą...
Regulacje stanów prawnych i administracyjnych nieruchomości Kompletowanie dokumentacji geodezyjnej i prawnej Opracowywanie i ustalanie założeń inwestycyjnych Opracowywanie...
teren pod inwestycje po rekultywacji przy drodze S7 Teren „Nowa Wieś” położony jest na północnym skraju Pojezierza Iławskiego, około 4 km od Pasłęka (woj. warmińsko-...
Dozór Górniczy Oferujemy usługi kompleksowego prowadzenia eksploatacji kopalni odkrywkowych kopalin pospolitych na ternie Polski...
ZŁOŻE PIASKU KUPIĘ Poszukuję złoża grubszego piasku o minimalnej powierzchni 10 ha zlokalizowane na obszarze województwa Mazowieckiego,...
Rekultywacje wyrobisk pogórniczych Kompletowanie dokumentacji geologicznej, geodezyjnej i prawnej dotyczącej nieruchomości Ustalanie założeń...
Masło SHEA nierafinowane HURT Jesteśmy importerem nierafinowanego Masła SHEA z Afryki Zachodniej. Zajmujemy się tylko sprzedażą hurtową. Surowiec w...
Sprzedam przemysłową nieruchomość w Mławie Nieruchomość o łącznej pow. 3,3244 ha na którą składa się siedem działek. Położona w obrębie geodezyjnym Miasto Mława....
Nadzór inwestycji budowlanych Świadczymy usługi związane z nadzorem inwestycji budowlanych obiektów kubaturowych i drogowych na terenie całej Polski...
szukam INWESTORA branżowego - wdrożenie energooszczędnej technologi ogrzewania Posiadamy zupełnie nową technologię. Piec wodny jest najbardziej zaawansowanym, energooszczędnym urządzeniem grzewczym...
Ekspertyzy budowlane Przeprowadzamy oceny/audyty jakościowe wykonawstwa budowlanego: - ekspertyzy - opinie techniczne - inwentaryzacje...

Biuletyn surowce-naturalne.pl

Bądź na bieżąco!

Subskrybuje zawartość

Partnerzy